Przewodnicząca - Sylwia Omelańczuk - president.pw@esn.pl

Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Cieślukowska - vicepresident.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Kornel Prystupiuk - treasurer.pw@esn.pl 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Wiktor Górzyński - hr.pw@esn.pl