Przewodnicząca - Aleksandra Zambrzycka - president.pw@esn.pl

Wiceprzewodniczący - Jan Halemba - vicepresident.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Izabela Suplewska - treasurer.pw@esn.pl 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Mateusz Szabra - hr.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Emilia Grabka - pr.pw@esn.pl