Przewodnicząca - Sylwia Omelańczuk - president.pw@esn.pl

Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Cieślukowska - vicepresident.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Zuzanna Klim - treasurer.pw@esn.pl 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Agnieszka Łapieniecka - hr.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Marcin Piekarczyk - pr.pw@esn.pl