W ostatni weekend lutego byliśmy razem z ESN UJ na wyjazdowym spotkaniu sekcji. Spotkanie to miało na celu zintegrowanie się członków obu sekcji, poznanie swoich mocnych i słabych stron, jak również wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ESN PW i ESN UJ.

Wyjazd rozpoczął się pod Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej, skąd wraz ze znajomymi z Krakowa wyruszyliśmy w okolice Pułtuska do Dworu nad Narwią. Czas ten upłynął na ciekawych rozmowach i zaowocował zawarciem pierwszych międzysekcyjnych znajomości. Pierwszego wieczoru rozpoczęliśmy wspólną integrację. Członkowie z Warszawy i Krakowa mieli świetną okazję, aby się lepiej poznać.

W sobotę rano rozpoczęły się szkolenia - oddzielnie dla zarządów i członków obu sekcji. Dzięki temu dostrzegliśmy co można poprawić w naszych sekcjach. Dyskusja bardzo się wszystkim spodobała, każdy chętnie, aktywnie brał w niej udział przez co trwała ona dłużej niż zakładaliśmy. Sobota zakończyła się wspólną integracją przy dźwiękach muzyki - tej nocy parkiet należał dla nas.

W niedzielę dokończony został panel dyskusyjny oraz wspólnymi siłami stworzyliśmy filmik promujący ESN. Ten wyjazd rozpalił w nas chęć kooperacji z innymi sekcjami - mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała owocnie!