Wyjazd na studia za granicę to trudny okres dla młodych ludzi, ponieważ są oni w obliczu nieznanego środowiska, nowego języka i kultury, a to tylko kilka rzeczy. Ponadto, ten czas bywa jeszcze trudniejszy dla studentów niepełnosprawnych, którzy mogą być narażeni na niesprzyjające warunki, takie jak niedostępność środowiska (brak infrastruktury) lub stereotypy związanych z niepełnosprawnością. W oparciu o te wyzwania, ESN opracował projekt ExchangeAbility, mający na celu sprawienie, aby nasza organizacja była dostępna dla studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w usunięciu przeszkód w uczestnictwie w wymianie i promowanie dostępności, możliwości wyjazdu.

Projekt ExchangeAbility został zainicjowany także ze względu na uznanie obecnej sytuacji i wymienionych powodów w zakresie mobilności studentów niepełnosprawnych. Według danych Komisji Europejskiej, w trakcie roku akademickiego udział 2009/10 tylko 230 studentów ze specjalnymi potrzebami otrzymało dodatkowe stypendium w ramach programu Erasmus na studiach. Stanowi to zaledwie 0,14% wszystkich studentów w ramach programu Erasmus. Chociaż zaobserwowano wzrost w stosunku do lat poprzednich, liczba jest wciąż wyjątkowo niska.

Cele projektu

Projekt posiada dwa cele, które można streścić następująco:

  • Uczynienie ESNu bardziej dostępnym dla niepełnosprawnych studentów na wszystkich poziomach jego działalności. Oznacza to, że ESN chce zapewnić warunki i możliwości dla niepełnosprawnych studentów, aby aktywnie brali udział w pracach z międzynarodowymi studentami, a więc korzystać z programów wymiany w swoich uczelniach macierzystych.
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę. Długoterminową wizją projektu jest promowanie możliwości i wsparcie oferowane dla studentów niepełnosprawnych na studia za granicą. Ponadto, ExchangeAbility współpracuje z sekcjami ESN, HEIs i organizacjami, które są ekspertami w dziedzinie tworzenia jak najlepszych warunków dla studentów niepełnosprawnych w czasie pobytu za granicą.

ESN ExchangeAbility Project

MappED!

Celem projektu MappED! jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom możliwości udziału w programie Erasmus + poprzez szczegółowe poinformowanie o przysługujących im prawach, procedurach i dostępnych metodach wsparcia.

Check the accessibility of your university

Przydatne informacje i strony internetowe

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości wzięcia udziału w programie Erasmus przez studentów niepełnosprawnych oraz uzyskać inne przydatne informacje, polecamy następujące strony internetowe:
European Commission page for students or staff with special needs in ERASMUS mobility
European Agency for Development in Special Needs Education
LINK- Learning Inclusively Network + Know-how
ExchangeAbility & SocialErasmus Events