Zuzanna Jarzębska

 • Dwukrotna przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Dwukrotny członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
 • Członek Komisji Rewizyjnej ESN Polska
 • Koordynator projektów Bounce i Tandem

 

Anna Chudoba

 • Duży wkład w rozwój ESN PW
 • Wieloletnia aktywność w sekcji
 • Była Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca ESN PW
 • Dwukrotna członkini Komisji Rewizyjnej ESN PW
 • Koordynatorka projektu Bounce i Travel ESN PW
 • Aktywność na szczeblu ESN Warsaw United i ESN Polska

 

Martyna Perek

 • założyciel ESN PW
 • pierwsza Przewodnicząca ESN PW
 • organizator NP Warszawa 2007
 • rozpoczęła współpracę z Samorządem Studenckim PW
   

Anna Balcerowska

 • duży wkład w rozwój ESN PW
 • wiele lat aktywna w życiu sekcji
 • reprezentantka sekcji na arenie międzynarodowej
 • rozpoczęła współpracę z CWM PW
   

Paweł Beca 

 • organizator NP Warszawa 2007
 • założyciel i administrator Forum ESN PW
 • założyciel i administrator of ESNopedii PW
 • webmaster i administrator strony sekcyjnej
 • wiele lat aktywny w życiu sekcji

 

Maciej Lipiński

 • webmaster i administrator strony sekcyjnej
 • założyciel i administrator ESNopedia PW
 • założyciel newslettera dla obcokrajowców
 • jeden z założycieli projektu Mentor w ESN PW
   

Karol Ślusarski

 • były Przewodniczący ESN PW
 • były Koordynator Ogólnopolski projektu SocialErasmus 
 • były Koordynator Ogólnopolski projektu ESNOLYMPICS
 • odpowiedzialny za świetną współpracę z: ISO, CWM, KZ, SSPW, ESN Warszawa
 • malarz pierwszego pomnika ESNu na świecie :)


Wojciech Maślak

 • Członek Zarządu czterech kadencji
 • były Przewodniczący ESN PW (trzykrotnie)
 • były Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
 • ogromny wkład w rozwój projektu Travel