The Causes of ESN (pl. motywy, przyczyny) to obszary, w których ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym. Są dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach:


 

Culture Education & Youth Environmental Sustainability
Health & Well-being Skills & Employability Social Inclusion