Czym jest inkluzywność?
Inkluzyjny oznacza "łączący" lub "obejmujący jakąś całość"; w tym "przeznaczony dla wszystkich". Jest to zdecydowanie słowo klucz ESNowych działań związanych z włączeniem społecznym.
Jaki jest cel Social Inclusion?
ESN dąży do mobilności opartej na równości i na potrzebach każdej osoby. Aby osiągnąć ten cel, ESN opracował własne programy i projekty na ten temat, podnosząc świadomość międzynarodowych studentów i przekształcając ich w bardziej aktywnych obywateli.

Projekty i programy realizowane w ramach Social Inclusion to:

Obchodzimy również Social Inclusion Days, podczas których integrujemy studentów międzynarodowych z lokalnymi społecznościami i pracujemy nad lepszym i bardziej zrównoważonym światem. Dążymy również do tego aby każde zjazdy i aktywności na poziomie narodowym były dostosowane do celów zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dla wszystkich.