ESNbuddy - Alicja Grochocka - buddy.pw@esn.pl


ESNcard - Natalia Rychter - card.pw@esn.pl


SocialErasmus - Izabela Gronek - social.pw@esn.pl


Discover Europe - Sylwia Omelańczuk


Tandem - Katarzyna Cieślukowska


Sport - Adam Czajka - sport.pw@esn.pl


ESNband - Marcin Piekarczyk


Creative - Paulina Czyżewska - creative.pw@esn.pl


Travel - Klaudia Wylot - travel.pw@esn.pl


Bounce - Karolina Strzelczyk - bounce.pw@esn.pl

Education Officer oraz ERASMUScocktail - Marta Pająk- leo.pw@esn.pl


ExchangeAbility - Izabela Gronek - ea.pw@esn.pl

Brighter Future - Elena Paciorkiewicz - brighterfuture.pw@esn.pl