ESNbuddy - Piotr Magdziak - buddy.pw@esn.pl


ESNcard - Natalia Rychter - card.pw@esn.pl


SocialErasmus - Sandra Bajko - social.pw@esn.pl


Discover Europe - vacancy


Tandem - Pola Plaskota - tandem.pw@esn.pl


Sport - Adam Czajka


ESNband - Marcin Piekarczyk


Creative - Paulina Czyżewska


Travel - Klaudia Wylot - travel.pw@esn.pl


Bounce - Karolina Strzelczyk - bounce.pw@esn.pl


Education Officer ERASMUScocktail - Marta Pająk - leo.pw@esn.pl


ExchangeAbility - Ania Żerańska - ea.pw@esn.pl

Brighter Future - vacancybrighterfuture.pw@esn.pl