Pojęcie to obejmuje doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, a także wysoki poziom zadowolenia z życia. Wywodzi się z psychologii pozytywnej, która jako część dyscypliny psychologii koncentruje się zagadnieniu związanym z zaletami człowieka i możliwością ich doskonalenia. Z poczuciem dobrostanu bezpośrednio wiąże się pojęcie optymizmu, stanowiące istotny zasób osobisty, który wpływa na zdrowie, samopoczucie, a także sukcesy życiowe.

Pod tym motywem kryją się pojęcia takie jak aktywności sportowe, zdrowe odżywianie, wysoki poziom wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Innymi słowy - wszystko to, co wpływa na nasze samopoczucie w sposób pozytywny.

Aktywności sportowe oraz odpowiednia dieta są niezwykle ważne dla studentów międzynarodowych. Zmieniając swoje miejsce zamieszkania często zmuszeni są do całkowitej zmiany swoich nawyków żywieniowych, nowy kraj nie oferuje znanych im produktów, a życie pomiędzy uczelnią, a podróżami nie sprzyja regeneracji sił czy poprawie kondycji. To nie wszystko, w przypadku Polski w większości dużych miast dochodzą do tego spore zanieczyszczenia powietrza.
Balans, pomiędzy życiem prywatnym, a ESN to kolejny problem. Aktywności H&W mają na celu nie tylko usuwanie negatywnych efektów pracy w organizacji czy wymian studenckich, ale przede wszystkim edukowanie nas samych o potencjalnych zagrożeniach. Zwiększając swoją wiedzę w tematyce H&W automatycznie wpadniemy na genialne pomysły implementacji tej cause w życiu sekcji, aż wreszcie w naszym życiu.

Projekty i programy realizowane w ramach Health & Well-being: