Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

ESN od (już) ponad 10 lat zajmuje się tematyką środowiska, bo przecież, jednym z zagadnień, którym zajmuje się m.in. projekt SocialErasmus jest właśnie środowisko. Wydarzenia takie jak Las Erasmusa w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększeniem przestrzeni zielonych w Polsce.
Podczas zjazdów już od jakiegoś czasu możecie zauważyć wprowadzenie pewnych rozwiązań, które redukują ilość produkowanych odpadów. Sekcje decydują się na zakup koszy na segregację do swoich biur, a szkoleniowcy wtórnie wykorzystują swoje materiały.
Digitalizacja naszych projektów i aktywności ma również wpływ na redukcję ilości drukowanych dokumentów.
 

Projekty i programy realizowane w ramach Environmental Sustainability to:
SocialErasmus - https://www.esn.pl/pl/socialerasmus oraz https://socialerasmus.esn.org/