President -  Sylwia Omelańczuk - president.pw@esn.pl

Vice President - Katarzyna Cieślukowska - vicepresident.pw@esn.pl

Treasurer - Zuzanna Klim - treasurer.pw@esn.pl 

HR Member of the Board - Agnieszka Łapieniecka - hr.pw@esn.pl

PR Member of the Board - Marcin Piekarczyk - pr.pw@esn.pl